Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ tʰɛw˧˧laːm˧˧ tʰɛw˧˥laːm˨˩ tʰɛw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ tʰɛw˧˥laːm˧˧ tʰɛw˧˥˧

Định nghĩa

sửa

làm theo

  1. Dựa vào một mẫu mực nào, một nguyên tắc nào làm, hành động.
    Làm theo chỉ thị của Đảng.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa