Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ tʰɛw˧˧laːm˧˧ tʰɛw˧˥laːm˨˩ tʰɛw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ tʰɛw˧˥laːm˧˧ tʰɛw˧˥˧

Định nghĩa Sửa đổi

làm theo

  1. Dựa vào một mẫu mực nào, một nguyên tắc nào làm, hành động.
    Làm theo chỉ thị của Đảng.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi