Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰ːj˧˩˧ kwt˧˥jaːj˧˩˨ kwk˩˧jaːj˨˩˦ wk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːj˧˩ kwt˩˩ɟa̰ːʔj˧˩ kwt˩˧

Động từ sửa

giải quyết

  1. Làm cho không còn mọi trở ngại, khó khăn để đạt tới kết quả tốt đẹp.
    Giải quyết khó khăn.
    Không ai chịu giải quyết vấn đề này.
    Gửi đơn lâu rồi nhưng chưa được giải quyết.

Dịch sửa

Tham khảo sửa