Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Hạng, loại

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

bươn, ban, bát, bơn, bàn, bướn

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓɨən˧˧ ɓaːn˧˧ ɓaːt˧˥ ɓəːn˧˧ ɓa̤ːn˨˩ ɓɨən˧˥ɓɨəŋ˧˥ ɓaːŋ˧˥ ɓa̰ːk˩˧ ɓəːŋ˧˥ ɓaːŋ˧˧ ɓɨə̰ŋ˩˧ɓɨəŋ˧˧ ɓaːŋ˧˧ ɓaːk˧˥ ɓəːŋ˧˧ ɓaːŋ˨˩ ɓɨəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓɨən˧˥ ɓaːn˧˥ ɓaːt˩˩ ɓəːn˧˥ ɓaːn˧˧ ɓɨən˩˩ɓɨən˧˥˧ ɓaːn˧˥˧ ɓa̰ːt˩˧ ɓəːn˧˥˧ ɓaːn˧˧ ɓɨə̰n˩˧