Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̰ʔt˨˩ɓa̰k˨˨ɓak˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓat˨˨ɓa̰t˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

bặt

  1. Im hẳn.
    Đứa bé bặt ngay tiếng khóc (Nguyên Hồng)

Phó từ sửa

bặt

  1. Không còn tiếng nào.
    Nó đương khóc, bỗng im bặt.

Thành ngữ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Tay Dọ sửa

Danh từ sửa

bặt

  1. chùa.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

  • Sầm Văn Bình (2018) Từ điển Thái–Việt (Tiếng Thái Nghệ An)[1], Nghệ An: Nhà xuất bản Nghệ An