Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓaːj˧˥ɓa̰ːj˩˧ɓaːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːj˩˩ɓa̰ːj˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

bái

  1. (ph.). Ké hoa vàng.

Động từ sửa

bái

  1. (Id.) Lạy hoặc vái.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa