Trợ giúp:Sửa đổi

Mục lục Trợ giúp Sửa đổi Chỗ thử
Ý tưởng cơ bản của wiki là có thể sửa đổi các trang trên wiki. Wiktionary cho phép bất kỳ ai sủa đổi và thêm nhiều thông tin vào trang. Nếu bạn chưa quen sửa đổi trang, bạn luôn có thể sử dụng Chỗ thử để thử sửa đổi trang trước khi thực hiện việc này trên trang nội dung.

Để bắt đầu sửa đổi, hãy nhấp vào nút "Sửa đổi" ở trên cùng của một trang Wiktionary (nhưng rõ ràng là không phải cho đến khi bạn đọc xong phần này).

Cấu trúc

Các mục từ tại Wiktionary tuân theo cấu trúc chuẩn. Xem các chi tiết tại Wiktionary:Sơ đồ mục từ.

Cơ bản

Định dạng

Miêu tả Bạn nhập Kết quả Hướng dẫn chi tiết
Xiên
 ''Chữ xiên'' 
Chữ xiên Để viết nghiêng, đặt văn bản vào giữa 4 dấu phẩy trên (dấu nháy)
Đậm
 '''Chữ đậm''' 
Chữ đậm Để viết đậm, đặt văn bản vào giữa 6 dấu phẩy trên (dấu nháy)
Đậm & xiên
 '''''Văn bản đậm & xiên''''' 
Văn bản đậm & xiên Để viết vừa đậm vừa nghiêng, dùng 10 dấu phẩy

Liên kết

Miêu tả Bạn nhập Kết quả Hướng dẫn chi tiết
Liên kết trong
[[Tên trang]]
[[Tên trang|Văn bản liên kết]]
Tên trang
Văn bản liên kết
Mục từ ở Wiktionary đều thường chứa các định nghĩa có chứa đường liên kết đến mục từ khác. Mã wiki sử dụng để tạo liên kết đó là hai dấu ngoặc vuông.

Nếu liên kết hiện ra màu đỏ, nghĩa là trong Wiktionary tiếng Việt chưa có trang nào với tên như vậy. Nếu liên kết hiện ra màu xanh, nghĩa là đã có trang như vậy rồi.

Liên kết trong đến phần trong trang
[[Tên bài#Tên đề mục]]
[[Tên bài#Tên đề mục|Tên hiển thị]]
Tên bài#Tên đề mục

Tên hiển thị

Liên kết ngoài
[http://www.example.org Văn bản liên kết]
[http://www.example.org]
http://www.example.org
Văn bản liên kết
[1]
http://www.example.org
Viết thẳng địa chỉ trang mà không dùng mã gì sẽ hiển thị liên kết đến trang ngoài và hiển thị toàn bộ địa chỉ.

Đề mục

Miêu tả Bạn nhập Kết quả Hướng dẫn chi tiết
Đề mục cấp 2
 == Câu đề mục == 

Câu đề mục

Một trang dài nên được chia làm nhiều mục. Việc chia thành các mục giúp làm trang có cấu trúc hợp lý, người xem dễ theo dõi.

Thông thường, chúng ta thêm một mục trong trang bằng cách viết hai dấu bằng vào đầu và cuối đoạn cần làm đề mục. Nếu muốn thêm mục con của mục trước đó, viết thêm dấu "=" vào hai bên tên mục con, tùy vào việc bạn muốn tạo ra mục cấp độ tương ứng.

Đề mục cấp 3
 === Câu đề mục === 

Câu đề mục

Đề mục cấp 4
 ==== Câu đề mục ==== 

Câu đề mục

Đề mục cấp 5
 ===== Câu đề mục ===== 

Câu đề mục

Danh sách

Miêu tả Bạn nhập Kết quả Hướng dẫn chi tiết
Danh sách không đánh số
* Mục danh sách
* Mục danh sách
 • Mục danh sách
 • Mục danh sách
Dạng liệt kê này dùng ký tự "*" viết ở đầu dòng và cho ra mục danh sách thứ tự.
Danh sách đánh số
# Mục danh sách
# Mục danh sách
 1. Mục danh sách
 2. Mục danh sách
Dạng liệt kê này dùng ký tự "#" viết ở đầu dòng và cho ra mục danh sách có số thứ tự.
Liệt kê danh sách kết hợp tăng lề văn bản
#ý 1
#:chú thích thêm
#ý 2
 1. ý 1
  chú thích thêm
 2. ý 2

Đoạn văn

Miêu tả Bạn nhập Kết quả Hướng dẫn chi tiết
Tăng lề Văn bản thường
:Văn bản được tăng lề
::Văn bản được tăng lề
Văn bản thường
Văn bản được tăng lề
Văn bản được tăng lề
Nếu bạn muốn bắt đầu đoạn văn có các nội dung bị lùi vào bên phải, dùng dấu hai chấm, ":", ở đầu. Muốn lùi vào nhiều hàng, thêm nhiều dấu hai chấm.
Đoạn văn chữ đậm
;Đoạn văn chữ đậm
Đoạn văn chữ đậm
Viết dấu chấm phẩy ở đầu đoạn văn làm cả đoạn văn hiển thị bằng chữ đậm.
Đoạn văn chữ đậm kết hợp với tăng lề
; Thuật ngữ
: Định nghĩa
; Thuật ngữ
: Định nghĩa
Thuật ngữ
Định nghĩa
Thuật ngữ
Định nghĩa
Xuống hàng
Đoạn 1

Đoạn 2

Đoạn 1

Đoạn 2

Tập tin

Miêu tả Bạn nhập Kết quả
Chèn tập tin
 [[Tập tin:Ví dụ.jpg|nhỏ|Văn bản chú thích]] 
 

Ký tên

Miêu tả Bạn nhập Kết quả
Chữ ký có ngày
 --~~~~ 
Ví dụ (thảo luận) 10:32, 25 tháng 5 2022 (UTC)
Chữ ký
 ~~~ 
Ví dụ (thảo luận)
Thời điểm lưu trang
~~~~~
10:32, 25 tháng 5 2022 (UTC)

Tham khảo

Miêu tả Bạn nhập Kết quả
Tham khảo
 Nội dung trang<ref>[http://www.example.org Văn bản liên kết], văn bản bổ sung.</ref>. 
Nội dung trang[1].
Sử dụng lại cùng chú thích
 <ref name="thử" /> 
[1]
Liệt kê các chú thích
 <references /> 
 1. 1,0 1,1 Văn bản liên kết, văn bản bổ sung.

Nâng cao

Miêu tả Bạn nhập Kết quả Hướng dẫn chi tiết
Danh sách nhiều cấp
*ý 1
**ý 1.1
**ý 1.2
*ý 2
**ý 2.1
***ý 2.1.1
 • ý 1
  • ý 1.1
  • ý 1.2
 • ý 2
  • ý 2.1
   • ý 2.1.1
Có thể tạo ra liệt kê con trong liệt kê lớn bằng cách viết 2 hay nhiều dấu "*" tùy cấp độ.
Danh sách nhiều cấp đánh số
#ý 1
##ý 1.1
##ý 1.2
#ý 2
##ý 2.1
##ý 2.2
 1. ý 1
  1. ý 1.1
  2. ý 1.2
 2. ý 2
  1. ý 2.1
  2. ý 2.2
Có thể tạo ra liệt kê con trong liệt kê lớn bằng cách viết 2 hay nhiều dấu "#" tùy cấp độ.

Viết khoảng trống ở đầu đoạn văn để hiển thị giống mã nguồn

Khi bỏ một khoảng trống trước đoạn văn,
  thì đoạn văn sẽ được
  thể hiện theo cách đánh chữ.
   Lúc này, văn bản sẽ cố định định dạng
    và sẽ không tự động chỉnh lí hàng.

Khi bỏ một khoảng trống trước đoạn văn,

 thì đoạn văn sẽ được
 thể hiện theo cách đánh chữ.
  Lúc này, văn bản sẽ cố định định dạng
   và sẽ không tự động chỉnh lí hàng.
Chữ nằm giữa
<center>Đoạn văn nằm ở giữa</center>
Đoạn văn nằm ở giữa
Dùng <center></center> để chữ nằm giữa.
Gạch dưới, gạch xóa
<u>gạch chân</u> và <s>gạch ngang</s> và <del>gạch xóa</del>
gạch chângạch nganggạch xóa
Dùng
 • <u></u> cho chữ gạch dưới
 • <s></s> hay <del></del> cho chữ gạch ngang.
Chữ nhỏ và chữ lớn
<small>Chữ nhỏ</small> và <big>Chữ lớn</big>
Chữ nhỏChữ lớn
Dùng
 • <small></small> cho chữ nhỏ
 • <big></big> cho chữ lớn.
Phông chữ của mã nguồn
<code>int main()</code>
int main()
Dùng kết hợp <code></code>
Ẩn không hiển thị
<!-- xin cho biết nguồn tham khảo của đoạn này -->
Khiến toàn bộ dòng trên không hiện ra trong trang
Dùng kết hợp <!----> khiến chữ không hiện ra trong trang, nhưng những người soạn thảo trang vẫn sẽ đọc được trên mã nguồn của trang khi sửa trang.

Nâng cao khác

 • Cũng có thể tạo mục bằng cách dùng kết hợp mã <h2></h2> kẹp hai bên tên của mục thay cho == (hoặc <h3></h3> thay cho ===, ...). Cụ thể đoạn mã <h2>Tên mục</h2> nằm ở vị trí bất kỳ trong mã nguồn của bài viết tạo ra mục cấp độ 2 tương ứng với tên mục là Tên mục.
 • Mục lục tự động hiện ra ở đầu trang, phía bên trái, khi trong bài viết có nhiều hơn 3 mục.
  • Nếu muốn mục lục nằm ở bên phải và ở đoạn tùy ý của bạn, dùng Bản mẫu:Mục lục bên phải.
  • Nếu không muốn mục lục hiện ra, viết mã __NOTOC__ vào bài. Nếu không muốn một mục bạn mới tạo ra được ghi vào mục lục, dùng kết hợp mã <h2></h2> thay cho == (hoặc <h3></h3> thay cho ===, ...).
  • Nếu muốn mục lục luôn hiện ra ngay cả khi có ít hơn 3 mục, viết mã __TOC__ vào bài.

Thể loại

 • [[Thể loại:Tên thể loại]] (Thêm trang hiện hành vào một thể loại nếu bạn biết trang đó thuộc về thể loại nào). Nếu bạn muốn tạo liên kết đến một thể loại, hãy dùng định dạng sau [[:Thể loại:Tên thể loại]]. Chú ý là có dấu hai chấm (:) đằng trước từ "thể loại".
 • Để có giúp đỡ nâng cao về Thể loại, xem Trợ giúp:Thể loạiHelp:Category (bằng tiếng Anh) trên Meta-Wiki.

Dấu, những chữ thuộc ngôn ngữ khác, và cách phát âm

Wiktionary dùng hai bộ chữ AHD (enPR) và IPA. Xem Wiktionary:Biểu diễn ngữ âm tiếng AnhWiktionary:IPA để biết thêm.

Liên kết đến Wikipedia

Thêm w: đằng trước địa chỉ của liên kết, thí dụ như [[w:Đức]] hay là [[w:Đức|Nước Đức]]. Hoặc dùng {{w}}.

Xem thêm

Còn thắc mắc? Mời vào: