Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰḛ˧˩˧tʰe˧˩˨tʰe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰe˧˩tʰḛʔ˧˩

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

thể

 1. Trạng thái.
  Thể đặc.
  Thể lỏng.
 2. Hình thức văn, thơ.
  Thể lục bát.

Động từ

sửa

thể

 1. Nói tắt cho "thể tất", nghĩa là xin thứ lỗi .
  Tôi có việc bận đến chậm xin hội nghị thể cho.

Tham khảo

sửa