Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰḛ˧˩˧tʰe˧˩˨tʰe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰe˧˩tʰḛʔ˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

thể

 1. Trạng thái.
  Thể đặc.
  Thể lỏng.
 2. Hình thức văn, thơ.
  Thể lục bát.

Động từ sửa

thể

 1. Nói tắt cho "thể tất", nghĩa là xin thứ lỗi .
  Tôi có việc bận đến chậm xin hội nghị thể cho.

Tham khảo sửa