Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tṵʔk˨˩ ŋɨʔɨ˧˥tṵk˨˨ ŋɨ˧˩˨tuk˨˩˨ ŋɨ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tuk˨˨ ŋɨ̰˩˧tṵk˨˨ ŋɨ˧˩tṵk˨˨ ŋɨ̰˨˨

Danh từ sửa

tục ngữ

  1. Câu nói tóm tắt kinh nghiệm của người đời và thường được kể ra trong cuộc giao tế của xã hội.

Dịch sửa

Tham khảo sửa