Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tṵʔk˨˩ ŋɨʔɨ˧˥tṵk˨˨ ŋɨ˧˩˨tuk˨˩˨ ŋɨ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tuk˨˨ ŋɨ̰˩˧tṵk˨˨ ŋɨ˧˩tṵk˨˨ ŋɨ̰˨˨

Danh từ

sửa

tục ngữ

  1. Câu nói tóm tắt kinh nghiệm của người đời và thường được kể ra trong cuộc giao tế của xã hội.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa