Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kaː˧˧ zaːw˧˧kaː˧˥ jaːw˧˥kaː˧˧ jaːw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kaː˧˥ ɟaːw˧˥kaː˧˥˧ ɟaːw˧˥˧

Từ nguyên sửa

Ca: hát; dao: bài hát

Danh từ sửa

ca dao

  1. Câu hát truyền miệng trong dân gian, không theo một điều nhất định.
    Những bài ca dao hay đủ sánh được với các bài thơ trong Kinh Thi (Dương Quảng Hàm)

Tham khảo sửa