Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tat˧˥ta̰k˩˧tak˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tat˩˩ta̰t˩˧

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

tắt

 1. Thôi cháy.
  Lửa tắt.
 2. Làm cho thôi cháy.
  Tắt đèn.

Tính từ Sửa đổi

tắt

 1. Ngừng hẳn lại.
  Tắt gió.
  Tắt thở.
  Tắt máy.
 2. Ph. Theo đường ngắn hơn, lối nhanh hơn.
  Đi tắt.
  Viết tắt.

Tham khảo Sửa đổi