Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tat˧˥ta̰k˩˧tak˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tat˩˩ta̰t˩˧

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

tắt

 1. Thôi cháy.
  Lửa tắt.
 2. Làm cho thôi cháy.
  Tắt đèn.

Tính từ sửa

tắt

 1. Ngừng hẳn lại.
  Tắt gió.
  Tắt thở.
  Tắt máy.
 2. Ph. Theo đường ngắn hơn, lối nhanh hơn.
  Đi tắt.
  Viết tắt.

Tham khảo sửa