Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lɨə̰ʔŋ˨˩
lɨə̰ŋ˨˨lɨəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɨəŋ˨˨lɨə̰ŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

lượng

 1. Sự lớn hay nhỏ, ít hay nhiều, có thể đo lường, tăng lên bớt xuống, không thể thiếu được trong sự tồn tại của vật chất.
  Không có chất nào lại không có lượng cũng như không có lượng nào mà không có chất.
 2. Xem lạng
  Một cân ta có mười sáu lượng.
 3. Sức chứa đựng.
  Lượng của cái thùng dầu là năm lít.
 4. Sự bao dungtha thứ.
  lượng đối với người hối lỗi.

Động từ sửa

lượng

 1. Ước tính.
  Thử lượng xem thửa ruộng kia sản xuất được bao nhiêu ki-lô-gam thóc.

Dịch sửa

Tham khảo sửa