Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fat˧˥fa̰k˩˧fak˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fat˩˩fa̰t˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

phắt

  1. Ngaynhanh.
    Đứng phắt dậy:.
    Làm phắt cho xong.

Dịch sửa

Tham khảo sửa