Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo˧˧jo˧˥jo˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vo˧˥vo˧˥˧

Từ tương tự

sửa

Ngoại động từ

sửa

  1. (Miền Nam Việt Nam) Vào.

Phó từ

sửa

  1. Không, không có.
    Nhất nam viết hữu, thập nữ viết

Từ nguyên

sửa
  • Tiếng Trung Quốc

Thành ngữ

sửa

Từ dẫn xuất

sửa