Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zajŋ˧˧ tiəŋ˧˥jan˧˥ tiə̰ŋ˩˧jan˧˧ tiəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟajŋ˧˥ tiəŋ˩˩ɟajŋ˧˥˧ tiə̰ŋ˩˧

Danh từ

sửa

danh tiếng

  1. Xem danh dự
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)