Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo˧˧ ɗḭ̈ʔk˨˩jo˧˥ ɗḭ̈t˨˨jo˧˧ ɗɨt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vo˧˥ ɗïk˨˨vo˧˥ ɗḭ̈k˨˨vo˧˥˧ ɗḭ̈k˨˨

Từ nguyênSửa đổi

Từ (“không”) + địch (“chống lại”).

Tính từSửa đổi

vô địch

  1. Trên đời không ai có thể chống lại hay đánh thắng được.
    Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.

Đồng nghĩaSửa đổi