Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo˧˧ ɗḭ̈ʔk˨˩jo˧˥ ɗḭ̈t˨˨jo˧˧ ɗɨt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vo˧˥ ɗïk˨˨vo˧˥ ɗḭ̈k˨˨vo˧˥˧ ɗḭ̈k˨˨

Từ nguyênSửa đổi

Từ (“không”) + địch (“chống lại”).

Tính từSửa đổi

vô địch

  1. Trên đời không ai có thể chống lại hay đánh thắng được.

Đồng nghĩaSửa đổi