Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ko˧˧ ɗə̰ʔwk˨˩ko˧˥ ɗə̰wk˨˨ko˧˧ ɗəwk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ko˧˥ ɗəwk˨˨ko˧˥ ɗə̰wk˨˨ko˧˥˧ ɗə̰wk˨˨

Tính từ

sửa

cô độc

  1. Xem cô đơn
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)