Tiếng ViệtSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

  1. Ích: lợi cho mình

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo˧˧ ïk˧˥jo˧˥ ḭ̈t˩˧jo˧˧ ɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vo˧˥ ïk˩˩vo˧˥˧ ḭ̈k˩˧

Tính từSửa đổi

vô ích

  1. (xem từ nguyên 1) Không có ích lợi gì.
    Bao đảm an toàn còn tốt hơn là mạo hiểm để tổn thất vô ích (Phạm Văn Đồng)

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi