Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo˧˧ hï̤ŋ˨˩jo˧˥ hïn˧˧jo˧˧ hɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vo˧˥ hïŋ˧˧vo˧˥˧ hïŋ˧˧

Tính từSửa đổi

vô hình

  1. Không có hình thức.
    Vật vô hình.
    Sức mạnh vô hình.
  2. Một vật mà mắt thường không thể nhìn thấy.
    Mối liên hệ vô hình.

Tham khảoSửa đổi