Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo˧˧ kṳŋ˨˩jo˧˥ kuŋ˧˧jo˧˧ kuŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vo˧˥ kuŋ˧˧vo˧˥˧ kuŋ˧˧

Tính từ sửa

vô cùng

  1. Không có chỗ tận cùng, không có giới hạn.
    Khoảng không vũ trụ là vô cùng.

Dịch sửa

Phó từ sửa

vô cùng

  1. Đến mức độ cao nhất, không thể diễn tả nổi.
    Đẹp vô cùng.
    Khó khăn, phức tạp vô cùng.
    Vô cùng phẫn nộ.

Dịch sửa

Đồng nghĩa sửa