Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo˧˧ kṳŋ˨˩jo˧˥ kuŋ˧˧jo˧˧ kuŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vo˧˥ kuŋ˧˧vo˧˥˧ kuŋ˧˧

Tính từSửa đổi

vô cùng

  1. Không có chỗ tận cùng, không có giới hạn.
    Khoảng không vũ trụ là vô cùng.

DịchSửa đổi

Phó từSửa đổi

vô cùng

  1. Đến mức độ cao nhất, không thể diễn tả nổi.
    Đẹp vô cùng.
    Khó khăn, phức tạp vô cùng.
    Vô cùng phẫn nộ.

DịchSửa đổi

Đồng nghĩaSửa đổi