Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo˧˧˧˧jo˧˥˧˥jo˧˧˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vo˧˥˧˥vo˧˥˧˧˥˧

Tính từSửa đổi

vô tư

 1. Không hoặc ít lo nghĩ.
  Sống hồn nhiên và vô tư.
 2. Không nghĩ đến lợi ích riêng tư.
  Sự giúp đỡ hào hiệp, vô tư.
 3. Không thiên vị ai cả.
  Một trọng tài vô tư.
  Nhận xét một cách vô tư, khách quan.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi