Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəp˧˥ kɛm˧˥tʰə̰p˩˧ kɛ̰m˩˧tʰəp˧˥ kɛm˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəp˩˩ kɛm˩˩tʰə̰p˩˧ kɛ̰m˩˧

Xem thêm

sửa
  1. Địa vị thấp kém.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa