Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwa̰jŋ˧˩˧ŋwan˧˩˨ŋwan˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwaŋ˧˩ŋwa̰ʔŋ˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

ngoảnh

  1. Quay đầu về phía sau.
    Ngoảnh lại xem ai theo mình.

Tham khảo sửa