Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo˧˧ zṵʔŋ˨˩jo˧˥ jṵŋ˨˨jo˧˧ juŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vo˧˥ ɟuŋ˨˨vo˧˥ ɟṵŋ˨˨vo˧˥˧ ɟṵŋ˨˨

Tính từSửa đổi

vô dụng

  1. Không dùng được vào việc gì.
    Kẻ vô dụng.
    Đồ vô dụng.

Đồng nghĩaSửa đổi

Trái nghĩaSửa đổi