Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo˧˧ ʨṳŋ˨˩jo˧˥ tʂuŋ˧˧jo˧˧ tʂuŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vo˧˥ tʂuŋ˧˧vo˧˥˧ tʂuŋ˧˧

Từ nguyênSửa đổi

Từ (“không có”) + trùng (“vi khuẩn, vi trùng”).

Tính từSửa đổi

vô trùng

  1. Không có vi khuẩn, vi trùng.

Đồng nghĩaSửa đổi