Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Động từ sửa

dang /ˈdæŋ/

 1. Dang it! quỷ tha ma bắt đi!

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːŋ˧˧jaːŋ˧˥jaːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːŋ˧˥ɟaːŋ˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

dang

 1. Mở rộng ra về cả hai phía (thường nói về cánh chim, cánh tay).
  Chim dang cánh bay.
  Dang rộng hai tay.
 2. (Ph.) . Tránh xa ra một bên.
  Đứng dang ra.
 3. (Kết hợp hạn chế) . Phơi trần ngoài nắng.
  Suốt ngày dang nắng.

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Pa Kô sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

dang

 1. bánh đường.