Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
laːn˧˧laːŋ˧˥laːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːn˧˥laːn˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

 
Một loại hoa lan

lan

 1. Cây cảnh, có nhiều loại, thân cỏ, hoặc thân gỗ, hoa có nhiều loại, thơm hoặc không thơm.
  Hoàng lan.
  Huệ lan.
  Kim lan.
  Màn lan trướng huệ.
  Mộc lan.
  Ngọc lan.
  Phong lan.

Động từ Sửa đổi

lan

 1. Mở rộng trên bề mặt sang phạm vi khác.
  Lửa cháy lan sang nhà bên .
  Cỏ lan mặt đất rêu phong dấu giày (Truyện Kiều)

Tham khảo Sửa đổi