Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
laːn˧˧laːŋ˧˥laːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːn˧˥laːn˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

 
Một loại hoa lan

lan

 1. Cây cảnh, có nhiều loại, thân cỏ, hoặc thân gỗ, hoa có nhiều loại, thơm hoặc không thơm.
  Hoàng lan.
  Huệ lan.
  Kim lan.
  Màn lan trướng huệ.
  Mộc lan.
  Ngọc lan.
  Phong lan.

Động từ sửa

lan

 1. Mở rộng trên bề mặt sang phạm vi khác.
  Lửa cháy lan sang nhà bên .
  Cỏ lan mặt đất rêu phong dấu giày (Truyện Kiều)

Tham khảo sửa