Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+694A, 楊
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-694A

[U+6949]
CJK Unified Ideographs
[U+694B]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. (Thực vật học) Cây bạch dương.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

dàng, thang, dâng, dương, dang

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤ːŋ˨˩ tʰaːŋ˧˧ zəŋ˧˧ zɨəŋ˧˧ zaːŋ˧˧jaːŋ˧˧ tʰaːŋ˧˥ jəŋ˧˥ jɨəŋ˧˥ jaːŋ˧˥jaːŋ˨˩ tʰaːŋ˧˧ jəŋ˧˧ jɨəŋ˧˧ jaːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːŋ˧˧ tʰaːŋ˧˥ ɟəŋ˧˥ ɟɨəŋ˧˥ ɟaːŋ˧˥ɟaːŋ˧˧ tʰaːŋ˧˥˧ ɟəŋ˧˥˧ ɟɨəŋ˧˥˧ ɟaːŋ˧˥˧