Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán

sửa
U+694A, 楊
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-694A

[U+6949]
CJK Unified Ideographs
[U+694B]

Tra cứu

sửa

Chuyển tự

sửa

Tiếng Quan Thoại

sửa

Danh từ

sửa

  1. (Thực vật học) Cây bạch dương.

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

dàng, thang, dâng, dương, dang

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤ːŋ˨˩ tʰaːŋ˧˧ zəŋ˧˧ zɨəŋ˧˧ zaːŋ˧˧jaːŋ˧˧ tʰaːŋ˧˥ jəŋ˧˥ jɨəŋ˧˥ jaːŋ˧˥jaːŋ˨˩ tʰaːŋ˧˧ jəŋ˧˧ jɨəŋ˧˧ jaːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːŋ˧˧ tʰaːŋ˧˥ ɟəŋ˧˥ ɟɨəŋ˧˥ ɟaːŋ˧˥ɟaːŋ˧˧ tʰaːŋ˧˥˧ ɟəŋ˧˥˧ ɟɨəŋ˧˥˧ ɟaːŋ˧˥˧