Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗa̰ːŋ˧˩˧ɗaːŋ˧˩˨ɗaːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaːŋ˧˩ɗa̰ːʔŋ˧˩

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

đảng

  1. Nhóm người kết với nhau trong một tổ chức chính trịmục tiêu, có điều lệ chặt chẽ.
    Đảng cộng sản.
    Đảng xã hội.
    Đảng dân chủ
  2. Đảng Cộng sản Việt Nam nói tắt (thường viết hoa).
    Đảng không bắt buộc ai vào Đảng cả. (Hồ Chí Minh, Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Hà Tây ngày 10-2-1967, sđd, t.12, trang 221-222.)

Đồng nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa
 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về: