Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰ŋ˧˩˧jaŋ˧˩˨jaŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaŋ˧˩ɟa̰ʔŋ˧˩

Từ tương tự sửa

Danh từ riêng sửa

Dẳng

  1. Một tên gọi khác của dân tộc Giáy.

Dịch sửa

Tham khảo sửa