Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤ːn˨˩jaːŋ˧˧jaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːn˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

dàn

 1. Kết cấu chịu lực cấu tạo từ những thanh thẳng bằng gỗ, thép, tông cốt thép..., dùng làm hệ thống chịu lực chính trong xây dựng (mái nhà, nhịp cầụ..) và trong kết cấu máỵ.
 2. Một nhóm nhạc cụ hay giọng hát được tập hợp theo cơ cấubiên chế nhất định.
  Dàn nhạc.
  Dàn hợp xướng.

Động từ Sửa đổi

dàn

 1. Bày rộng ra trên một phạm vi nhất định.
  Dàn quân.
  Dàn hàng ngang.
 2. Thu xếp, trang trải, làm cho ổn thỏa.
  Dàn nợ.
  Dàn việc.

Tham khảo Sửa đổi