Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗa̤ːŋ˨˩ɗaːŋ˧˧ɗaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaːŋ˧˧

Danh từ

sửa

đàng

  1. (Từ địa phương, Trung Bộ) Xem đường
    Mới sáng dậy, người đi ngoài đàng rất đông.

Dịch

sửa