Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤ːŋ˨˩ʐaːŋ˧˧ɹaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹaːŋ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

ràng

  1. Buộc chặt bằng nhiều vòng.
    Ràng gói hàng sau yên xe.

Tham khảo sửa