Tiếng Anh

sửa
 
dan

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

dan /ˈdæn/

 1. (Hàng hải) .
 2. Phao đánh dấu chỗ (ở những chỗ biển sâu) ((cũng) dan buoy).
 3. Hộp đánh dấu vùng đã gỡ mìn (treo ở đầu một cọc dài).

Tham khảo

sửa

Tiếng Đông Hương

sửa

Danh từ

sửa

dan

 1. tường.

Tiếng Hà Lan

sửa

Phó từ

sửa

dan

 1. lúc đó
  Morgen wordt het beter weer, maar dan moet ik weer naar mijn werk.
  Mai thời tiết sẽ đẹp hơn, nhưng lúc đó tôi lại phải đi làm.
 2. trường hợp đó
  Als hij niet komt, dan moeten we even bellen.
  Ông ấy không tới thì cần gọi ông.
 3. sau đó
  Eerst ontbijten we, dan gaan we wandelen.
  Chúng ta ăn sáng trước rồi đi dạo.
 4. Từ không có nghĩa chính xác, sử dụng trong câu hỏi khi mình hỏi gì đó vì thấy ngạc nhiên về tình hình nào đó
  Heeft niemand hem dan gezien?
  Không có ai thấy hắn hay sao?

Giới từ

sửa

dan

 1. (Với cấp so sánh?) hơn
  België is kleiner dan Vietnam.
  Nước Bỉ nhỏ hơn Việt Nam.
 2. (với niets) ngoài
  niets dan liefde — chỉ có tình yêu

Danh từ

sửa
Dạng bình thường
Số ít dan
Số nhiều dans
Dạng giảm nhẹ
Số ít (không có)
Số nhiều

dan gc (số nhiều dans)

 1. cấp phân hạng được sử dụng trong nhiều tổ chức và môn của Nhật Bản và Hàn Quốc để biểu thị mức độ khả năng của một người về một chủ đề cụ thể

Tiếng Pa Kô

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa

dan

 1. suối nước.

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
dan
/dan/
dan
/dan/

dan /dan/

 1. Cấp đan (võ sĩ juđô).

Tham khảo

sửa

Tiếng Khang Gia

sửa

Từ nguyên

sửa

Được vay mượn từ tiếng Salar dam.

Danh từ

sửa

dan

 1. tường.

Tham khảo

sửa
 • Hans Nugteren, Notes on the Turkic loanwords in Kangjia.