Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
naŋ˧˥na̰ŋ˩˧naŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
naŋ˩˩na̰ŋ˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nắng

  1. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống lúc quang mây.
    Bán nắng cho trời, bán sấm cho thiên lôi. (tục ngữ)

Tính từ sửa

nắng

  1. ánh mặt trời chiếu vào.
    Ngồi chỗ nắng mà sưởi.

Tham khảo sửa

Tiếng Mường sửa

Tính từ sửa

nắng

  1. Nặng.