Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːŋ˧˥ja̰ːŋ˩˧jaːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːŋ˩˩ɟa̰ːŋ˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

dáng

 1. Vẻ; Bề ngoài.
  Ban nãy bác đã thấy cái dáng nó oai vệ là ngần nào (Nguyễn Công Hoan)
 2. Trgt.
 3. Hình như.
  Nghiêng nghiêng vành nón dáng chờ ai (Tố hữu
  Nếu bạn biết tên đầy đủ của Tố hữu, thêm nó vào danh sách này.
  )
 4. Có lẽ.
  Kẻ trước như ta dáng cũng nghèo (Nguyễn Công Trứ)

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Pa Kô sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

dáng

 1. chỗ, nơi.

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

dáng

 1. thanh gươm.

Tham khảo sửa

 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên