Xem IT Xem ít

Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)
  Luân Đôn, Anh (nữ giới)

Từ đồng âm sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Anh trung đại, từ tiếng Anh cổ hit, từ tiếng Giéc-manh nguyên thủy *hit (“này”), từ tiếng Ấn-Âu nguyên thủy *ḱe-.

Đại từ sửa

it /ˈɪt/

 1. Cái đó, điều đó, con vật đó.
 2. Trời, thời tiết; ngày; đường...
  It is raining. — Trời đang mưa.
  It is cold. — Thời tiết lạnh.
  It is a holiday today. — Hôm nay là ngày nghỉ.
 3. (Không dịch)
  It is very pleasant here. — Ở đây rất thú.
  It is easy to talk like that. — Nói như vậy rất dễ.

Đồng nghĩa sửa

Danh từ sửa

it (số nhiều its)

 1. Em bé, được chỉ định (làm gì trong trò chơi trẻ con).
 2. Tình hình chung, hoàn cảnh, cuộc sống nói chung.
  How is it with you? — Anh làm ăn thế nào? Anh sinh sống thế nào?
 3. (Trò chơi?) Trong trò chơi đuổi bắt, người phải đuổi người khác.
  Adam and Tom are it. — Adam và Tom phải đuổi.
 4. (  Anh) Trò chơi đuổi bắt.
  Let’s play it at breaktime. — Hãy chơi đuổi bắt khi được nghỉ.
 5. (Thông tục) Viết tắt của Italian vermouth (nghĩa là “vecmut Ý”)
  gin and it — rượu gin và vecmut Ý

Đồng nghĩa sửa

Tính từ sửa

it ( không so sánh được)

 1. (Thông tục) Rất đúng mốt, rất hợp thời trang.

Tham khảo sửa

Tiếng Azerbaijan sửa

Trong hệ chữ viết khác
Kirin ит
Ả Rập ایت
 
İt.

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Turk nguyên thuỷ *it, *ït (chó).

Cách phát âm sửa

 • (tập tin)

Danh từ sửa

it (acc. xác định iti, số nhiều itlər)

 1. Chó.

Biến cách sửa

    Biến cách của it
số ít số nhiều
nom. it
itlər
acc. xác định iti
itləri
dat. itə
itlərə
loc. itdə
itlərdə
abl. itdən
itlərdən
gen. xác định itin
itlərin
    Dạng sở hữu của it
nom.
số ít số nhiều
mənim (của tôi) itim itlərim
sənin (của bạn) itin itlərin
onun (của anh ấy/cô ấy/nó) iti itləri
bizim (của chúng tôi) itimiz itlərimiz
sizin (của các bạn) itiniz itləriniz
onların (của họ) iti hoặc itləri itləri
acc.
số ít số nhiều
mənim (của tôi) itimi itlərimi
sənin (của bạn) itini itlərini
onun (của anh ấy/cô ấy/nó) itini itlərini
bizim (của chúng tôi) itimizi itlərimizi
sizin (của các bạn) itinizi itlərinizi
onların (của họ) itini hoặc itlərini itlərini
dat.
số ít số nhiều
mənim (của tôi) itimə itlərimə
sənin (của bạn) itinə itlərinə
onun (của anh ấy/cô ấy/nó) itinə itlərinə
bizim (của chúng tôi) itimizə itlərimizə
sizin (của các bạn) itinizə itlərinizə
onların (của họ) itinə hoặc itlərinə itlərinə
loc.
số ít số nhiều
mənim (của tôi) itimdə itlərimdə
sənin (của bạn) itində itlərində
onun (của anh ấy/cô ấy/nó) itində itlərində
bizim (của chúng tôi) itimizdə itlərimizdə
sizin (của các bạn) itinizdə itlərinizdə
onların (của họ) itində hoặc itlərində itlərində
abl.
số ít số nhiều
mənim (của tôi) itimdən itlərimdən
sənin (của bạn) itindən itlərindən
onun (của anh ấy/cô ấy/nó) itindən itlərindən
bizim (của chúng tôi) itimizdən itlərimizdən
sizin (của các bạn) itinizdən itlərinizdən
onların (của họ) itindən hoặc itlərindən itlərindən
gen.
số ít số nhiều
mənim (của tôi) itimin itlərimin
sənin (của bạn) itinin itlərinin
onun (của anh ấy/cô ấy/nó) itinin itlərinin
bizim (của chúng tôi) itimizin itlərimizin
sizin (của các bạn) itinizin itlərinizin
onların (của họ) itinin hoặc itlərinin itlərinin

Từ dẫn xuất sửa

 • itbaz (người yêu chó)

Xem thêm sửa

Đọc thêm sửa

Tiếng Tây Frisia sửa

Mạo từ sửa

it gt

 1. Cái, con...

Từ liên hệ sửa

Đại từ sửa

it gt

 1. .

Tiếng Latinh sửa

Động từ sửa

it

 1. Dạng hiện tại ngôi thứ ba số ít của [[eo#Lỗi Lua trong Mô_đun:parameters tại dòng 92: Parameter 1 should be a valid language code; the value "lat" is not valid. See WT:LOL..|eō]]

Tiếng Ili Turki sửa

Danh từ sửa

it

 1. chó.

Tiếng Kyrgyz Phú Dụ sửa

Danh từ sửa

it

 1. chó.

Tiếng Qashqai sửa

Danh từ sửa

it

 1. chó.

Tiếng Tatar Crưm sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Turk nguyên thủy *ït.

Danh từ sửa

it

 1. Chó.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

 • Từ điển Useinov & Mireev, Simferopol, Dolya, 2002 [1]

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cổ ıt (“chó”), từ tiếng Turk nguyên thủy.

Danh từ sửa

it

 1. Chó.
 2. Kẻ đê tiện, kẻ đáng khinh, đồ chó má.

Tiếng Uzbek sửa

Danh từ sửa

it

 1. chó.