Tiếng AnhSửa đổi

 
cry

Cách phát âmSửa đổi

[ˈkrɑɪ]

Danh từSửa đổi

cry /ˈkrɑɪ/

 1. Tiếng kêu, tiêng la, tiếng hò hét, tiếng hò reo (vì đau đớn, sợ, mừng rỡ... ).
  a cry for help — tiếng kêu cứu
  a cry of triumph — tiếng hò reo chiến thắng
 2. Tiếng rao hàng ngoài phố.
 3. Lời , lời kêu gọi.
 4. Sự khóc, tiếng khóc.
  to have a good cry — khóc nức nở
 5. Dư luận quần chúng, tiếng nói quần chúng.
 6. Tiếng chó sủa ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  with the hounds in full cry after it — có cả một lũ chó săn sủa ầm ĩ đuổi theo sau

Thành ngữSửa đổi

 • a far cry:
  1. Quãng cách xa; sự khác xa.
   the second translation of the book is a far cry from the first — bản dịch thứ hai của quyển sách khác xa bản thư nhất
 • to follow in the cry: Ở trong một đám đông vô danh.
 • in full cty: Hò hét đuổi theo.
 • hue and cry: Xem Hue.
 • much cry and little wool: Chuyện ra to.
 • with cry of: Trong tầm tai nghe được.

Động từSửa đổi

cry /ˈkrɑɪ/

 1. Kêu, gào, thét, la hét.
 2. Khóc, khóc lóc.
  to cry bitter tears — khóc lóc thảm thiết
 3. Rao.
  to cry one's wares — rao hàng

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi