Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo˧˧ zajŋ˧˧jo˧˥ jan˧˥jo˧˧ jan˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vo˧˥ ɟajŋ˧˥vo˧˥˧ ɟajŋ˧˥˧

Tính từ

sửa

vô danh

  1. Không có tên; không biết tên.
    Liệt sĩ vô danh.

Tham khảo

sửa