Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kew˧˧ ɣɔ̰ʔj˨˩kew˧˥ ɣɔ̰j˨˨kew˧˧ ɣɔj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kew˧˥ ɣɔj˨˨kew˧˥ ɣɔ̰j˨˨kew˧˥˧ ɣɔ̰j˨˨

Động từ sửa

kêu gọi

  1. Hô hào mọi người cùng làm một việc quan trọng.
    Kêu gọi mọi công dân tham gia chống ma túy.

Tham khảo sửa