Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːw˧˧ʐaːw˧˥ɹaːw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹaːw˧˥ɹaːw˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

rao

  1. Làm cho ai cũng có thể biết bằng cách nói to lênnơi công cộng hoặc đăng báo.
    rao mời làng ra đình bổ thuế.
    Rao hàng.
    Bán rao.
    Mục rao vặt trên báo.

Tham khảo

sửa