Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːw˧˧ʐaːw˧˥ɹaːw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹaːw˧˥ɹaːw˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

rao

  1. Làm cho ai cũng có thể biết bằng cách nói to lênnơi công cộng hoặc đăng báo.
    rao mời làng ra đình bổ thuế.
    Rao hàng.
    Bán rao.
    Mục rao vặt trên báo.

Tham khảo sửa