Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəŋ˧˥ kew˧˧tiə̰ŋ˩˧ kew˧˥tiəŋ˧˥ kew˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəŋ˩˩ kew˧˥tiə̰ŋ˩˧ kew˧˥˧

Danh từ sửa

tiếng kêu

  1. Tiếng gọi.
  2. Âm thanh phát ra từ mồm con vật.

Tham khảo sửa