Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

cup /ˈkəp/

 1. Tách, chén.
 2. (Thể dục, thể thao) Cúp, giải.
  to win a cup — đoạt giải
 3. (Thực vật học) Đài (hoa).
 4. (Y học) Ống giác.
 5. Rượu.
 6. Vật hình chén.
 7. Nguồn cơn, nỗi khổ, niềm vui.
  the cup is full — niềm vui thật là trọn vẹn, niềm hạnh phúc thật là trọn vẹn; nỗi khổ thật là tột cùng
  a bitter cup — nỗi cay đắng
 8. (Số nhiều) Sự say sưa.
  to be in one's cups — đang say sưa

Thành ngữ sửa

Ngoại động từ sửa

cup ngoại động từ /ˈkəp/

 1. Khum thành hình chén, chu thành hình chén (bàn tay... ).
 2. (Y học) Giác.

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa