Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zo̤j˨˩ʐoj˧˧ɹoj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹoj˧˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Phó từ

sửa

rồi

  1. Trước đây, đã xong.
    Làm rồi.
    Xem rồi.
  2. Sau sẽ.
    Tập thể dục rồi mới ăn lót dạ.
  3. Xem ngồi rồi

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa