Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zo̤j˨˩ʐoj˧˧ɹoj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹoj˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

rồi

  1. Trước đây, đã xong.
    Làm rồi.
    Xem rồi.
  2. Sau sẽ.
    Tập thể dục rồi mới ăn lót dạ.
  3. Xem ngồi rồi

Dịch sửa

Tham khảo sửa