Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
na̰ːn˧˩˧ la̤wŋ˨˩naːŋ˧˩˨ lawŋ˧˧naːŋ˨˩˦ lawŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
naːn˧˩ lawŋ˧˧na̰ːʔn˧˩ lawŋ˧˧

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa