Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋuən˨˩ kəːn˧˧ŋuəŋ˧˧ kəːŋ˧˥ŋuəŋ˨˩ kəːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋuən˧˧ kəːn˧˥ŋuən˧˧ kəːn˧˥˧

Định nghĩa sửa

nguồn cơn

  1. Đầu đuôi nông nỗi.
    Kể lể nguồn cơn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa