Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈkəp.piɳ/

Động từ sửa

cupping

  1. Lỗi Lua trong Mô_đun:parameters tại dòng 92: Parameter 1 should be a valid language code; the value "cup" is not valid. See WT:LOL..

Chia động từ sửa

Danh từ sửa

cupping /ˈkəp.piɳ/

  1. (Y học) Sự giác.

(Mát xa): mát xa bằng ống giác (giác hơi).

Tham khảo sửa