Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓo˧˥ɓo̰˩˧ɓo˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓo˩˩ɓo̰˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

bố

 1. Cha.
  Bố nó đến thăm.
 2. Con đực thuộc thế hệ trước trực tiếp sinh thế hệ sau.
  bố cá mẹ.
 3. Người lớn tuổi, đáng bậc cha theo cách gọi kính trọng.
  Mời bố đến nhà con chơi.
 4. Từ xưng hô để ý xem thường, như là tao.
  Bọn kia im để bố xin! Xin gì?
 5. Cỡ lớn, to.
  Chai bố.
  Cầu bố.
 6. Đay.
  Em đi cạo bố chắp trân,.
  Nghe ghe anh ghé rộn chân rối mù. (ca dao)
 7. Vải dệt dày bằng sợi đay thô.
  Vải bố.
 8. Bố chính, nói tắt.

Đồng nghĩa sửa

bố

Dịch sửa

Động từ sửa

bố

 1. Ruồng bố, càn quét.
  Giặc bố suốt ngày.
 2. Khủng bố, làm cho sợ, hoảng loạn tinh thần.
  Nó biết lỗi rồi, đừng bố nữa.

Tham khảo sửa

Tiếng Nguồn sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

bố

 1. (Cổ Liêm) bố.