Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓəː˧˧ɓəː˧˥ɓəː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓəː˧˥ɓəː˧˥˧

Từ nguyên sửa

danh từ
Từ tiếng Việt,

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

  1. Chất béo lấy từ sữa ra.
    Phết vào bánh mì.
  2. Vỏ hộp sữa dùng để đong gạo.
    Chờ gạo chẩn như mong mẹ về (Tú Mỡ)
  3. (Thực vật học) Một loài cây cận nhiệt đới, có tên khoa học là Persea americana.

Phó từ sửa

  1. Không xúc động; không tha thiết.
    Mọi người cười đùa, anh ấy cứ tỉnh .

Dịch sửa

Tham khảo sửa