Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xṵŋ˧˩˧ ɓo˧˥kʰuŋ˧˩˨ ɓo̰˩˧kʰuŋ˨˩˦ ɓo˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xuŋ˧˩ ɓo˩˩xṵʔŋ˧˩ ɓo̰˩˧

Động từ Sửa đổi

khủng bố

  1. Dùng biện pháp tàn bạo làm cho khiếp sợ để hòng khuất phục.
    Khủng bố tinh thần.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi