Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. (Kỹ thuật) Sự kẹt máy.

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

bủa, bỏ, bổ, bố, bộ,

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓwa̰ː˧˩˧ ɓɔ̰˧˩˧ ɓo̰˧˩˧ ɓo˧˥ ɓo̰ʔ˨˩ ɓɔʔɔ˧˥ɓuə˧˩˨ ɓɔ˧˩˨ ɓo˧˩˨ ɓo̰˩˧ ɓo̰˨˨ ɓɔ˧˩˨ɓuə˨˩˦ ɓɔ˨˩˦ ɓo˨˩˦ ɓo˧˥ ɓo˨˩˨ ɓɔ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓuə˧˩ ɓɔ˧˩ ɓo˧˩ ɓo˩˩ ɓo˨˨ ɓɔ̰˩˧ɓuə˧˩ ɓɔ˧˩ ɓo˧˩ ɓo˩˩ ɓo̰˨˨ ɓɔ˧˩ɓṵʔə˧˩ ɓɔ̰ʔ˧˩ ɓo̰ʔ˧˩ ɓo̰˩˧ ɓo̰˨˨ ɓɔ̰˨˨